Video

Historické dokumenty a fotografie dokáží zachytit jen zlomek reality dřívějšího života. Nejcennější je pro nás lidská paměť, která dokáže uchovat to, co by bylo jinak ztraceno v nenávratnu - pocity, atmosféru, emoce. Ačkoli má lidská mysl tendenci zapomínat na věci nepříjemné, jsou vzpomínky rodáků cenným svědectvím o životě generací našich předků.

Vzpomínky pamětníků budou publikovány postupně, jak se je podaří zpracovat. Pokud víte o někom, kdo má zážitky z této doby v živé paměti, napište nám do návštěvní knihy webu, případně zavolejte vlastníkovi webu. Budeme rádi.

Projekt - pamětníci - Eliška Kvapilová Hronová

Projekt - pamětníci - Eliška Kvapilová Hronová

Projekt - pamětníci - Eliška Kvapilová Hronová

Projekt - pamětníci - pan Leo

Projekt - pamětníci - pan Leo

Projekt - pamětníci - pan Leo

Projekt - pamětníci - paní Helena Sprinclová

Projekt - pamětníci - paní Helena Sprinclová


Projekt - pamětníci - paní Závodská

Projekt - pamětníci - paní Závodská


vzpomínky rodáků - mutišov - Maria Nerad a Franz Zoder

Původní německy mluvící obyvatelé z Mutišova - Maria Nerad a Franz Zoder - popisují své dětství, školu a poslední dny v Mutišově roku1945.

Vzpomínky paní Kučerové, roz. Kůslové z Mutné - o životě I

Vzpomínky paní Libuše Kučerové, rozené Kuslové, z Mutné. Kolektivizace zemědělství na osudu konkrétní rodiny.

Historky Hanse Zacha I

Slavonický rodák pan Zach vzpomíná na historky, které sám zažil nebo je zná z vyprávění.

Vzpomínky rodáků - Maříž - JUDr. František Dušek

Povídání mařížského rodáka JUDr. Františka Duška o Mařížském zámku.

Život na hranici I - dokument 1994 - 2009

Život na hranici I - dokument 1994 - 2009. Režie a koncept: Thomas Samhaber, Waldviertel Akademie, kamera a střih: Peter Gold.2009

Život na hranici II - dokument 1994-2009

Život na hranici II - dokument 1994-2009. Režie a koncept: Thomas Samhaber, Waldviertel Akademie, kamera a střih: Peter Gold.2009

Paní Květa Vykypělová, učitelka pronásledované komunistickým režimem

Časopis Přítomnost - Publikováno 30. 9. 2018 Příběhy běžných lidí, které komunistický režim pronásledoval a ten demokratický neodměnil. Mezi těmi, kteří nesklonili hlavu, je i Květa Vykypělová, na niž vzpomíná její dcera Ludislava Hájková.