Texty

Textové dokumenty jsou velice různorodou oblastí na tomto webu. Najdete mezi nimi jak různé pramenné materiály, tak historické práce, diplomky a také přehled projektů, které se v regionu této problematice věnovaly. Projděte se svědectvími nelehké doby ...

Například v digitálním webovém archivu Státního oblastního archivu v Třeboni najdete jak obecní kroniky Slavonic (1923 - 1965, 1966 - 1994), tak digitalizované matriční knihy Slavonic (1647 - 1914), ale také cechovní knihy či sbírky starých pohlednic z fondů Státního oblastního archivu v J. Hradci.

Další internetové zdroje informací:

Ústav pro studium totalitních režimů

Paměť národa

Centrum vizuální historie Malach

Stopy totality

Cílem projektu Stopy totality je vyzvat žáky a studenty ve věku 12 až 19 let, aby sami aktivně vyhledali pamětníky a zaznamenali jejich příběhy, zachránili fotografie a dokumenty, porovnali je s dobovým tiskem a archivy. 

Zmizelí sousedé

Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12-18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války.