O projektu

Projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků vznikl na jaře roku 2011. Završil mnohaleté snahy různých spolků a svobody bádání o historii Slavonicka první půle dvacátého století. Jeho hlavním smyslem je zachytit vzpomínky pamětníků na druhou světovou válku a padesátá léta dvacátého století v našem regionu. Nositelem projektu je Centrum pro budoucnost, o.p.s. Slavonice, partnery Lepschi (Rakousko) a SRS, o.s. Projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a to z Fondu malých projektů Jižní Čechy - Horní Rakousko - Dolní Rakousko v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Rozrostl se na dvě etapy a skončí na konci roku 2013. Věřím ale, že jeho myšlenky jsou tak silné, že bude pokračovat i nadále.

Proč projekt vznikl?

Slavonicko a přilehlá část Rakouska jsou stále poznamenány stigmatem odsunu původních obyvatel, zpřetrháním kořenů, nedůvěrou a neznalostí své historie a svých kořenů. V paměti regionu jsou bílá místa. Tato oblast byla v několika vlnách zkoušena konkrétními tragickými dopady historických událostí globálnějšího charakteru, jakými byla 2. světová válka nebo nástup komunismu v Československu. Odsun německých obyvatel v letech 1945 - 1946, osidlování pohraničí a následné zpětné vysidlování ideologicky nepohodlných osob 1952 - 54 zde zanechalo rány, které se dosud nezhojily. Rádi bychom dohledali zpřetrhané příběhy lidí, kteří tu žili. Příběhy, které byly zapomenuty a často mají pokračování na jiných místech. Domníváme se, že odkrytí minulosti je pro dnešní obyvatele nejen zajímavou informací, ale může být i důležitou a svým způsobem i těžko postradatelnou součástí jejich života, která má rovněž i vliv na jejich rozhodování o budoucnosti tohoto regionu či uvědomování si své identity.