Mapy

Staré a historické mapy z Čech, Moravy a Slezska

Projekt StaréMapy.cz zpřístupňuje mapové dědictví našich předků všem a je úžasnou ukázkou pokroku v technologiích. Mapu si můžete  vyhledat také snadným vymezením území na mapě na stránkách OldMapsOnline (www.oldmapsonline.org), či si zobrazit zpracované staré mapy ve 3D prostoru - Vámi umístěnou mapu budete moci přikládat na trojrozměrné satelitní snímky v Google Earth i na běžné mapy v Google Maps.

Neváhejte a vyzkoušejte!

Geologické a geovědní mapy

Na stránkách http://www.geologicke-mapy.cz/ je přístupná geologická mapa ČR, podrobné regionální geologické mapy ČR a další zajímavé geovědní informace pro libovolné místo v ČR.