Nalezené stránky

Zobrazených 1-5 z celkově 5 záznamů.

Texty

Textové dokumenty jsou velice různorodou oblastí na tomto webu. Najdete mezi nimi jak různé pramenné materiály, tak historické práce, diplomky a také přehled projektů, které se v regionu této problematice věnovaly. Projděte se svědectvími nelehké doby ...

Projekty

Ohlédnutí za projekty, které se uskutečnily po roce 1989 a mapovaly historii regionu. Doposud největším regionálním projektem česko – rakouské spolupráce na Dačicku, Slavonicku a Novobystřicku byl projekt  Zapomenutý všední den. 2000 - 2001.

Návrat paměti krajiny

Projekt Návrat paměti krajiny s podtitulem Staré Město pod Landštejnem 1918 – 1960 byl projektem občanského sdružení Česká Kanada. Spolupracujícími spolky byla rakouská Waldviertel Akademie, náš Krasohled a Slavonická renesanční společnost.

Niklas Perzi a jeho práce

Mag. Niklas Perzi, MAS Narodil se roku 1970 v rakouském městečku Waidhofen an der Thaya. Studoval dějiny východní Evropy a politické vědy na Vídeňské univerzitě (Universität Wien), delší studijní a výzkumný pobyt absolvoval na Karlově univerzitě v

Michal Stehlík a jeho práce

Historik Michal Stehlík (narodil se v roce 1976 v Třebíči, od roku 1977 žije v Dačicích). Je ženatý, se ženou Lucií má 5 dětí, od roku 2001 profesně působí v Praze. Jeho profesní kariéra je přímo raketová, od 1. 2. 2006 je děkanem