Fotky

Fotografie ze Slavonic i okolí pořízené v průběhu především první poloviny 20. století jsou sice němými svědky, přesto však mají pro nás obrovskou vypovídací hodnotu. Není na nich zachycena jen proměna domů, ulic a krajiny, ale také a snad především změna ve stylu života zdejších obyvatel. Zdánlivě poklidný tok času v malém rakousko-uherském městečku z počátku stoleti brzy vystřídaly turbulence vyvolané dějinnými událostmi. Snad je z některých fotografií patrné střídání obav, strachu, nejistoty na jedné straně a nadšení, nadějí i očekávání na straně druhé...